Skip to main content

Het tarief dat gehanteerd wordt is € 159,50 per uur excl. BTW*

Dit tarief is van toepassing op alle voorkomende werkzaamheden zoals coaching, observaties, gesprekken met derden (school, kinderopvang, huisarts), consultatie per email of telefoon, evaluatiegesprekken, voorbereiding en verslaglegging. Dit tarief geldt tenzij daar in de coachingovereenkomst van wordt afgeweken, zoals bij een coachingtraject in het buitenland. In dat geval geldt het tarief zoals vermeld in de coachingovereenkomst.

Reiskosten

Het uurtarief is exclusief reiskosten. De tarieven met betrekking tot de reiskosten zijn als volgt:

Den Haag • € 25,- per sessie (excl. 21% BTW)      
Voorburg • € 30,- per sessie (excl. 21% BTW)
Wassenaar • € 30,- per sessie (excl. 21% BTW)
Leiden • € 35,- per sessie (excl. 21% BTW)
Delft • € 35,- per sessie (excl. 21% BTW)
Rotterdam • € 40,- per sessie (excl. 21% BTW)
Alphen a/d Rijn • € 40,- per sessie (excl. 21% BTW)
Amsterdam • € 50,- per sessie (excl. 21% BTW)
Utrecht • € 50,- per sessie (excl. 21% BTW)
’t Gooi • € 55,- per sessie (excl. 21% BTW)
Antwerpen • € 60,- per sessie (excl. 21% BTW)
 

Facturatie & Annulering

Facturen worden te allen tijde direct aan u gestuurd en dienen door u te worden voldaan, los van een mogelijke vergoeding door de verzekering.

Kan de geplande afspraak niet doorgaan? Meld u dit mij dan graag minimaal 48 uur van te voren. U kunt 24 uur per dag een voicemail bericht inspreken (t: +31 (0)6 3431 6769). Indien de geplande afspraak binnen 48 uur wordt afgezegd, zal 100% van de geplande tijd in rekening worden gebracht.

Vergoeding door verzekeringsmaatschappij

Verzekeringsdekking verschilt sterk van maatschappij tot maatschappij. Het kan raadzaam zijn hierover eerst contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Hierbij wordt vaak gevraagd naar titels en/of registraties. Deze zijn als volgt:

Doctorandus in de Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie
PSYCHOLOOG NIP
Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP
Lid van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen, lidnummer 208285
AGB-codes: 94100328 (psychologische zorgverlener), 94061963 (praktijk)

Verwijzing huisarts

Een verwijsbrief is niet verplicht, maar wel raadzaam in verband met een mogelijke (gedeeltelijke) vergoeding. De huisarts zal het daarnaast op prijs stellen om op de hoogte te zijn van het coachingtraject.

* Sinds januari 2013 is de beroepsgroep van basispsychologen niet meer vrijgesteld van het heffen van BTW. Hier is bezwaar tegen aangetekend, dat mogelijk tot een herziening van huidig besluit leidt. Vooralsnog dient echter 21% BTW geheven te worden.

Aanmeldingsprocedure

Na het eerste contact via het online contactformulier, per email of per telefoon, wordt er een gratis telefonische screening gepland, welke tevens dient als kennismaking*. Dit gesprek duurt om en nabij 10-15 minuten. In dit eerste gesprek wordt o.a. bekeken of het daadwerkelijk mogelijk is een eventueel coachingtraject te starten. Naar aanleiding hiervan wordt in vrijwel alle gevallen een intake gepland, welke bij u aan huis zal plaatsvinden. Afhankelijk van de leeftijd en/of hulpvraag, vindt dit gesprek wel of niet plaats in de aanwezigheid van uw kind(eren)/of u als ouder(s).

Het tarief dat voor de intake berekend wordt, is € 350,- ex. 21% BTW, bestaande uit de intake, het schrijven van het coachingplan, alsook de reiskosten en reistijd. De intake is van fundamenteel belang voor het kunnen bieden van een kwalitatief hoogwaardig traject.

Na afloop van de intake wordt in vrijwel alle gevallen een vervolgafspraak gemaakt (de eerste coaching sessie). Voorafgaand aan deze vervolgafspraak krijgt u als ouder(s)** het coachingplan en de algemene voorwaarden toegestuurd. Bij een goedkeuren hiervan, start het coachingtraject. Vanaf dat moment zal het uurtarief in rekening worden gebracht.

* In een enkel geval blijkt tijdens het eerste contact dat de hulpvraag elders beter passend is. Graag help ik u bij het vinden van het juiste adres en neem ik, indien gewenst, contact op met de desbetreffende praktijk/instantie.

** Indien u als ouders gescheiden bent, beide gezaghebbend en uw kind is jonger dan 16 jaar, dient u beide akkoord te gaan met het coachingtraject.

Ik weet nu wat ik kan doen wanneer ik voel dat ik boos of verdrietig word. Dat vind ik erg fijn. En mijn juf zegt dat zij dat ook fijn vindt.

10-jarige C. uit Wassenaar
Te allen tijde wordt conform de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandeld.